Postbus 7904, 1008 AC Amsterdam
info@maccabi.nl

About

icon

“De Stichting heeft ten doel het door educatie, sport en spel verenigen van leden van de joodse gemeenschap en hun aanverwanten speciaal doch niet uitsluitend jongeren in Nederland ten einde de joodse identiteit en gemeenschapszin binnen de joodse gemeenschap in Nederland te versterken; voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.” 

Het bestuur bestaat momenteel uit:

  • David Beesemer
  • Chaja Mayer

  • Limor Levy
  • Stephanie Abraham
  • Gabriel Kornmehl

ANBI Status

Stichting Maccabi Nederland heeft sinds 1 januari 2011 de ANBI status. Dit betekent dat Maccabi een Algemeen Nut Beogende Instelling is en dat giften aan Maccabi fiscaal aftrekbaar zijn. Het bestuur van de Stichting Maccabi Nederland vind het belangrijk om de transparantiewetgeving in dit kader nauwgezet op te volgen en relevante informatie over onze Stichting is op deze website terug te vinden. (ANBI nummer: 8167.66.137)

Officiele naam: Stichting Maccabi Nederland

KVK nummer: 41200498

Postadres: Postbus 7904, 1008AC Amsterdam

Emailadres: bestuur @ maccabi.nl

Hoofdlijnen actueel beleidsplan

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

–  initiëren, faciliteren en stimuleren van initiatieven binnen het kader van het doel van de Stichting;

–  het (doen) oprichten van verenigingen en andere organisaties op het gebied van educatie, sport en spel; welke organisaties de naam Maccabi in haar naam zullen dragen;

–  het (doen) verzorgen van regelmatige contacten tussen de verschillende organisaties en betrokken individuen in binnen- en buitenland;

–  het (exclusief) organiseren van de Nederlandse deelname aan de Maccabiah in Israël, de Europese Maccabi Games & andere evenementen zoals die worden georganiseerd onder auspiciën van de Maccabi World Union (MWU); en European Maccabi Confederation (EMC)

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de Stichting

Jaarrekening

Stichting Maccabi Nederland Jaarrekening 2016

Stichting Maccabi Nederland Jaarrekening 2017

Stichting Maccabi Nederland Jaarrekening 2021

Stichting Maccabi Nederland Jaarrekening 2022

Maccabi NL Social Media:

Facebook

Instagram

Maccabi NL is onderdeel van Maccabi Europe en daardoor ook van Maccabi World Union:

www.maccabieurope.com

Maccabi Europe Social Media:

Facebook

Instagram