Postbus 7904, 1008 AC Amsterdam
info@maccabi.nl

Tennis

Tennis

****** COVID-19 REGELS MBT TENNIS ******

Lees onderstaande richtlijnen die zijn opgesteld door de KNLTB goed door. Tennispark Buitenveldert zal deze regels handhaven. Als bestuur snappen wij dat al die regels een enorme afbreuk doen aan een gezellig bezoek aan het park en de regels klinken tamelijk militaristisch. Maar het is in deze uitdagende periode een eerste stap om weer van het tennisspelen te genieten!

1. Het tennispark is 7 dagen in de week open van 08:00 tot 21:00 uur. Het hek wordt elke avond dicht gedaan.
2. Er mogen maximaal twee personen per baan vrijspelen. Dit betekent dat dubbel niet is toegestaan. Vanaf 1 juni is opschaling mogelijk als de situatie op de verenigingen onder controle is en blijft.
3. Er kan worden getennist in blokken van 45 minuten.
4. Je mag maximaal één blok per dag tennissen tenzij voor het volgende blok van drie kwartier geen reservering is gemaakt. In dat geval kun je twee aaneengesloten blokken tennissen.
a. Om te kunnen tennissen is het altijd nodig om te reserveren via het telefoonnummer van het tennispark, 020 6429641. Een andere vorm van reserveren of afspreken is niet mogelijk.
b. De eerste reserveringen kunnen gedaan worden vanaf zondagavond 10 mei voor de eerste twee blokjes van maandag 11 mei en daarnaast is reserveren mogelijk vanaf maandag 11 mei om 08:00 uur.
c. Geef bij de reservering je naam en de naam van je tennispartner door.
d. Je kunt alleen reserveren op de dag dat je wilt tennissen. Uitzondering zijn de eerste twee blokken in de ochtend van 08:00 – 08:45 uur en van 08:45 – 09:30 uur, deze dien je de avond ervóór telefonisch te reserveren.
5. Je mag maximaal twee keer per week reserveren zodat iedereen de kans krijgt om te kunnen tennissen.
6. Kom dus niet zomaar naar het park.
7. Lever je tennispas in bij de ingang van de bar voor aanvang van het gereserveerde blok. Op die manier kan het personeel van de bar verifiëren of je ook daadwerkelijk hebt gereserveerd en of je lid bent van Maccabi. Introducees zijn niet toegestaan.
8. De bar is dicht. Je kunt alleen gebruikmaken van het toilet in noodgevallen.
9. Was je handen thuis voor en na ieder bezoek of maak gebruik van desinfecterende gel. Er is een zuil met desinfecterende gel aanwezig op het park.
10. Neem je eigen materiaal mee zoals een bidon met water en een handdoek.
11. Kom maximaal 10 minuten voor de gereserveerde tijd op het park en verlaat het park als je klaar bent met tennissen.
12. Blijf niet op het park hangen.
13. Er mag niet in de hal gespeeld worden, ook niet bij regen. Ook is het niet mogelijk om te schuilen in het clubhuis.
14. Het barpersoneel, iemand van het bestuur of een andere vrijwilliger is aanwezig als toezichthouder, te herkennen aan een geel hesje. De toezichter mag en kan jou dus aanspreken met het verzoek je te houden aan de richtlijnen. (Je kan jezelf ook aanmelden voor vrijwillige toezichthouder, dit mag helaas niet op de dag dat je zelf speelt, maar je aanmelding wordt zeker gewaardeerd!)
15. Lees het protocol van de NOC*NSF en de aanvullende richtlijnen van de KNLTB en respecteer de daarin opgenomen instructies en richtlijnen.
16. Sancties: Conform het huurcontract tussen de vereniging en de parkeigenaar dient de parkeigenaar bij overtreding van de regels of niet respecteren van de instructies en richtlijnen een melding te doen aan de voorzitter van onze vereniging. Op zijn beurt dient de voorzitter een passende (straf)maatregel te nemen, waarbij ontzegging van de toegang tot het park voor een bepaalde tijd mogelijk is. Deze maatregel is nodig omdat er hoge boetes staan op overtreding, ook voor de parkeigenaar zelf.

De komende weken is het devies dus: ‘reserveren, spelen & veilig snel naar huis’.
Als we dit samen goed doen, mogen we snel weer meer…

Veel plezier en we zien uit naar nog betere tijden!

 

 

 

Elk seizoen wordt traditioneel geopend tijdens het Openingstoernooi. Maccabi tennis nieuwsbrief 2020 over het openingsfeest op zondag 11 april 2021! Later in het seizoen volgt altijd nog een groot opgezet tennisevenement voor alle leden. Vervolgens doen verschillende teams van jong tot oud mee aan de zomercompetitie.  Speciaal voor de jeugd wordt in samenwerking met Tennisschool Buitenveldert en andere jeugdverenigingen op het park een scala aan activiteiten georganiseerd. Daarvan maakt het jaarlijkse zomerkamp voor Tenniskids deel uit.

 

Lidmaatschap

Om te mogen tennissen op de banen van Maccabi, moet je natuurlijk wel lid zijn. Hieronder zie je de mogelijkheden en verdere uitleg. Stuur een email naar Margreet@shabi.nl om een lidmaatschap aan te vragen. Na betaling van de contributie ligt je speelpas klaar op het sportpark, af te halen bij de balie in het clubhuis.

 

Inschrijven

Met dit formulier kan je je inschrijven:

Maccabi Tennis Inschrijven

Inschrijven bij Maccabi Tennis voor het seizoen 2020!
    Hierbij ga ik akkoord met het automatische incasso beleid.
  • Toegestane bestandstypen: jpg, png, pdf, tiff.

 

Contributie tarieven 

Tenniskids (t/m 12 jaar)

€70,-

 

Junior (t/m 18 jaar)

€ 135,-

 

Student (19 t/m 23 jaar)

€ 155,-

 

Senior (24 jaar en ouder)

€ 200,-

 

Inschrijfgeld is eenmalig 20 euro.

 

Competitie bijdrage

Indien je meespeelt in de competitie wordt er per speler een bedrag van

€ 30,00 gevraagd

 

Pasfoto

Wij verzoeken je zo spoedig mogelijk na inschrijving  via mail een actuele en originele scherpe pasfoto van minimaal 300×400 pixels in jpg formaat in de bijlage van de mail op te sturen naar: Margreet@shabi.nl. Mocht je niet in staat zijn je pasfoto digitaal te versturen, dan kan je dat per post verzenden naar het volgende adres: Maccabi NL, Prof. WH. Keesomlaan 12, 1183DJ Amstelveen.

 

Seizoensduur

Het tennisseizoen en het lidmaatschap lopen van 1 april tot en met 30 september. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

 

Lidmaatschap pas

Deze speelpas is verplicht! Na opgave via het aanmeldingsformulier, ontvangst van de pasfoto en de volledig betaalde contributie, is de speelpas na ongeveer twee weken in het clubhuis beschikbaar. Zonder deze persoonlijke kaart is het spelen op de banen van Tennispark Buitenveldert, Van der Boechorststraat 38, Amsterdam niet toegestaan.

 

Akkoord met de bepalingen.

Als je het lidmaatschap aanvraagt via het online inschrijfformulier, dan ga je akkoord met de bovenstaande voorwaarden.

 

Afmelden als lid

Het lidmaatschap wordt automatisch elk seizoen verlengd, tenzij je tijdig bent uitgeschreven vóór 1 november van dat lopende seizoen. Afmelden voor het lidmaatschap moet per post verstuurd worden naar onze secretaris: Maccabi NL, Prof. WH. Keesomlaan 12, 1183DJ Amstelveen.secretaris@maccabi-tennis.nl

 

Een afmelding is pas geldig na ontvangstbevestiging door het bestuur, dat uiterlijk binnen 30 dagen volgt. Iedere andere manier van afmelden, waaronder e-mail, wordt niet geaccepteerd en heeft daarom geen rechtskracht. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de secretaris via secretaris@maccabi-tennis.nl.

 

Goedkeuring lidmaatschap

Het lidmaatschap kan online worden aangevraagd. De aanvraag wordt vervolgens door Maccabi Tennis in behandeling genomen. Na acceptatie door Maccabi Tennis ontvangt de aanvrager hiervan zo spoedig mogelijk bericht.